Prywatność i poufność

Podane przez Użytkowników dane osobowe, Buy Together Polska gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Administratorem tych danych jest Buy Together Polska Sp.z o.o. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Buy Together Polska w celu świadczenia Usług, obsługi transakcji sprzedaży oraz archiwizacji. Jeżeli użytkownik nie wyrazi na to zgody, nie będzie otrzymywał od Buy Together Polska informacji marketingowych. Akceptacja regulaminu stanowi wyrażenie zgody przez Użytkownika na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Buy Together Polska oraz jej partnerów. Tym samym Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących towarów i usług własnych serwisu oraz partnerów Buy Together Polska. Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Buy Together Polska zapewnia użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Użytkownik ma prawo wniesienia żądania do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Buy Together Polska należycie chroni gromadzone dane osobowe poprzez szereg zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 

 

W zakresie nieobjętym niniejszym regulaminem stosuje się prawo polskie. 

r e k l a m a